Omslag och inlaga, Massolit förlag
Bildspel: 3 uppslag