Omslag och inlaga, Liber

Bildspel: 3 bokserier, omslag och inlagor för Liber och Studentlitteratur